Έλληνες συγγραφείς & ποιητές

a black and white photo of a man with a quote on his face that says,
a snow covered road with a quote written in russian on the front and bottom right corner
Γιώργος Σεφέρης
a foggy field with the words in spanish
Καζαντζάκης Ν.
a man in a suit and tie sitting at a desk with a quote on it
a black and white photo of a man with a quote on it
a man sitting on top of a beach next to the ocean holding a glass of wine
Inspiring
a boat floating on top of a body of water under a blue cloud filled sky
a full moon over the ocean with a poem written in english and spanish on it
!!!!
an open book with writing on it in two different languages, including the word epetiko
Create dynamic edits, curate your gallery and immerse yourself in inspiring and motivating content.
εικόνα ανακαλύφθηκε από Sophia.. Ανακάλυψε (και αποθήκευσε!) τις δικές σου εικόνες και βίντεο στο We Heart It