Ta chờ chàng nghìn năm chỉ để một khắc tương phùng này

Ta chờ chàng nghìn năm chỉ để một khắc tương phùng này

俞致贞 工笔花鸟《辛夷春燕》, ( I have no idea what this says) :), cherry blossom,  birds in flight

俞致贞 工笔花鸟《辛夷春燕》, ( I have no idea what this says) :), cherry blossom, birds in flight

Mỹ Nam

Mỹ Nam

Pinterest
Search