I love the sound of heavy rain and thunder on a dark night I find it so peaceful... via (http://ift.tt/2wNzy16)

Thunder, lightning and the night? You'll find me in my bed, curtains and blinds open,enjoying the power of sound and light.

10 Videos of Rain Sounds for Relaxation - Resilient

10 Videos of Rain Sounds for Relaxation

10 Hours Rain and Thunder Healing Sounds for Deep Sleeping, Stress Relief, Meditation, Relaxation, Ambient Spa Sounds

Rain and Thunder 10 Hours High Quality - YouTube

Rain and Thunder 10 Hours High Quality

I love the rain but loathe thunder and lightning

I love the rain but loathe thunder and lightning. Love rain bur hate when it gets on my glasses

#wattpad #historical-fiction Ang palaban, makwela at risk-taker na si Elisse Dreigh Barrientos ay tila nag-iisa lamang sa mundo. Walang inaatrasang laban, makatwiran at handang isugal ang lahat para lang makuha ang gusto niya. At dahil na rin sa katangi-tanging ugali niyang ito ay pati oras at panahon ay kaya niyang kalabanin...

Ang Mahiwagang Talaarawan ni Jose Natividad - Kabanata Kwatro

Rain and thunder storm - an hour of relaxing noise for your ears Sleep Music

I don't know why..  but, I too, love the sound of the rain and thunder on a dark night... I find it so PEACEFUL...

i love the sound of heavy rain and thunder on a dark night, i find it so peaceful.

Ten minutes of nothing but the sound of rain and thunder. (not quiet, still magic) Perhaps use for writing activity

images I swiped this quote right off Life Quote Pictures, lt;a href wallpaper Life Quote Pictures, lt;a href Dancing in the Rain break .

Thunderstorm Sound 8 hours - Relaxation, sleep sounds, rain sounds, meditation, nature sounds

Thunderstorm Sound 8 hours - Rain and thunder storm relaxation sleep sound, rain sound nature sounds

Create this DIY Interactive Cloud Lamp that looks like a cloud and can be programmed with an app to respond to the sounds of thunder, rain, and music.

Create This DIY Interactive Cloud Lamp That Can Change Color And Respond To Music

Lamps and Lighting – Home Decor : Create this DIY Interactive Cloud Lamp that looks like a cloud and can be programmed with an app to respond to the sounds of thunder, rain, and music.

Rain and Thunder Sounds 10 Hours - YouTube

Rain and Thunder Sounds 10 Hours - YouTube

Pinterest
Search