สงบคาที่ superbat

[Superman X Batman] Lượm lặt và chế biến 13

Số thầy đã định là bị u đè đầu cưỡi cổ rồi

Imágenes Superbat

Superbat [ Superman x Batman ] y … # De Todo # amreading # books # wattpad

Chúng ta chơi cưỡi ngựa đi

Imágenes Superbat

That is adorable!!!

Superman fall in love bruce wayne ( I love that mug, keep calm and call Alfred 😂)

tumblr superman and batman yaoi - Pesquisa Google

DCU - Clark Kent x Bruce Wayne - SuperBat sooo many significations that the refference hand starts to shake

Stony found it from tmblr, and etc.

DCU - Clark Kent (Superman) x Bruce Wayne (Batman). Marvel - Steve Rogers (Captain America) x Tony Stark (Iron Man)

Batman Hates 'Call Me Maybe'    Oh Nightwing. You were waiting up there for hours to do that.

Batman Hates 'Call Me Maybe'

Batman Hates 'Call Me Maybe'. I love Batman. and I love that he hates that song that i love to hate.

Morning birds by *ile-o on deviantART. This is what Bruce gets for having the largest, most comfy bed in the entire house, everybody snatches a piece x]

Morning birds by *ile-o on deviantART. What's an antisocial man to do when your whole family likes your bed better than theirs.

Pinterest
Search