Pinterest

Van cầu điều khiển điện

7 Pins1 Followers
Van Điều Khiển 2 Ngả tuyến  Tính - two-way Characterized Control Valve (CCV)

Van Điều Khiển 2 Ngả tuyến Tính - two-way Characterized Control Valve (CCV)

Van Cầu Điều Khiển 3 ngả không có tín hiệu lò xo phản hồi

Van Cầu Điều Khiển 3 ngả không có tín hiệu lò xo phản hồi

Van Bướm Điều Khiển Điện, Van Bướm Điều Khiển Tự Động Của Belimo

Van Bướm Điều Khiển Điện, Van Bướm Điều Khiển Tự Động Của Belimo

Van Bi Điều Khiển Khí Nén

Van điều khiển khí nén, Van điều khiển khí nén tuyến tính và On/Off

Van Bi Điều Khiển 3 ngả có tín hiệu lò xo phản hồi và không có tín hiệu lò xo phản hồi

Van Bi Điều Khiển 3 ngả có tín hiệu lò xo phản hồi và không có tín hiệu lò xo phản hồi

Van bướm điều khiển 3 ngả hiệu suất cao 3 Way High Performance Butterfly Valve

Van bướm điều khiển 3 ngả hiệu suất cao 3 Way High Performance Butterfly Valve

Van Cầu  Điều Khiển 2 ngả không có tín hiệu lò xo phản hồi

Van Cầu Điều Khiển 2 ngả không có tín hiệu lò xo phản hồi


More ideas