Lãm Điềm Tuý Nhược

Lãm Điềm Tuý Nhược

..... / - Lười, nhưng thích tìm ảnh :))
Lãm Điềm Tuý Nhược
More ideas from Lãm Điềm Tuý
伊吹鸡腿子的微博_微博

伊吹鸡腿子的微博_微博

Cốc Chi Lam – Vạn Hoa Cốc. Khi còn nhỏ cả nhà bị sát thủ giết chết, nàng may mắn do còn nhỏ mà được tha mạng, sau đó chỉ qua 1 đêm tóc bạc. Nhiều năm sau, khi đã trở thành 1 thiếu nữ hơn 20, Cốc Chi Lam gặp Kỳ Tiến (chính là sát thủ giết cả nhà nàng năm xưa), lúc đó đã trở thành Tử Hư Chân Nhân của Thuần Dương, 2 người đem lòng yêu nhau, nhưng khi phát hiện ra Kỳ Tiến là kẻ thù giết cha mẹ, Cốc Chi Lam không thể buông bỏ thù hận trong lòng, cũng không thể quên đi tình cảm dành cho Kỳ Tiến, 1…

Cốc Chi Lam – Vạn Hoa Cốc. Khi còn nhỏ cả nhà bị sát thủ giết chết, nàng may mắn do còn nhỏ mà được tha mạng, sau đó chỉ qua 1 đêm tóc bạc. Nhiều năm sau, khi đã trở thành 1 thiếu nữ hơn 20, Cốc Chi Lam gặp Kỳ Tiến (chính là sát thủ giết cả nhà nàng năm xưa), lúc đó đã trở thành Tử Hư Chân Nhân của Thuần Dương, 2 người đem lòng yêu nhau, nhưng khi phát hiện ra Kỳ Tiến là kẻ thù giết cha mẹ, Cốc Chi Lam không thể buông bỏ thù hận trong lòng, cũng không thể quên đi tình cảm dành cho Kỳ Tiến, 1…

Search, Unicorn