Ki-Hara - resistance stretching on the beach.

Ki-Hara - resistance stretching on the beach.

Quartz crystal with a view.

Quartz crystal with a view.

Meditating at sunset.

Meditating at sunset.

Simon Trangmar from down under Australia

Simon Trangmar from down under Australia

Pinterest
Search