Explore Crassula Ovata, Succulent Containers, and more!

Sen đá là cây hoàn hảo nhất cho những người thích làm vườn nhưng lại có tính hay quên. Vì việc chăm sóc những cây sen đá này rất dễ dàng, chỉ cần cho nó một ít nước khoảng 1 – 2 lần/tuần, có thể nói là bạn cứ bỏ mặc nó, nó sẽ lớn rất nhanh, sinh con đẻ cái liên tục. Sen đá thật sự đa dạng một cách đáng kinh ngạc về kiểu lá, cách tạo hình và màu sắc. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm những loại sen đá nào phát triển tốt nhất trong nhà.

Sen đá là cây hoàn hảo nhất cho những người thích làm vườn nhưng lại có tính hay quên. Vì việc chăm sóc những cây sen đá này rất dễ dàng, chỉ cần cho nó một ít nước khoảng 1 – 2 lần/tuần, có thể nói là bạn cứ bỏ mặc nó, nó sẽ lớn rất nhanh, sinh con đẻ cái liên tục. Sen đá thật sự đa dạng một cách đáng kinh ngạc về kiểu lá, cách tạo hình và màu sắc. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm những loại sen đá nào phát triển tốt nhất trong nhà.

A unique and artistic funeral urn. In the shape of bonsai Moyogi.

A unique and artistic funeral urn. In the shape of bonsai Moyogi.

Bonsai of Jade Tree, Crassula argentea, at North Carolina Arboretum. #bonsai #gardening #ncarboretum

Bonsai of Jade Tree, Crassula argentea, at North Carolina Arboretum.

#crassula #jade #bonsai #tree #succulents #Planting #gifts #cactus_shop

#crassula #jade #bonsai #tree #succulents #Planting #gifts #cactus_shop

¡Sonríe! Tienes un árbol de la abundancia. =)

Here's one example of a Mini Jade (sometimes called Baby Jade) planting. Very easy to grow indoor bonsai as long as you can provide lots of light

Finally got around to repotting and photographing a couple of Crassula 'Gollum' Jades I have and wanted to share. I really enjoy these particular plants, especially the big one. They are very rewarding since their care is easy, yet they look so attractive. I hope you enjoy! Here is the small one as ...

Finally got around to repotting and photographing a couple of Crassula 'Gollum' Jades I have and wanted to share. I really enjoy these particular plants, especially the big one. They are very rewarding since their care is easy, yet they look so attractive. I hope you enjoy! Here is the small one as ...

Pinterest
Search