Explore these ideas and more!

55▶ מתי אי אפשר לעמוד על רגל אחת? - התערבות שתמיד זוכים בה - YouTube

55▶ מתי אי אפשר לעמוד על רגל אחת? - התערבות שתמיד זוכים בה - YouTube

איך להפוך פחית פתוחה בלי שהיא תישפך? - 3 - 76 - YouTube

איך להפוך פחית פתוחה בלי שהיא תישפך? - 3 - 76 - YouTube

85 - איך להפוך כוס מים בלי שהמים ישפכו? - 4 - YouTube

85 - איך להפוך כוס מים בלי שהמים ישפכו? - 4 - YouTube

6▶ האם דרוש שהאוויר יגיע לאוזן כדי לשמוע? - YouTube

6▶ האם דרוש שהאוויר יגיע לאוזן כדי לשמוע? - YouTube

53▶ רכבת הרים בתוך בלון - YouTube

53▶ רכבת הרים בתוך בלון - YouTube

4▶ כסא מסמרים + - YouTube

4▶ כסא מסמרים + - YouTube

44▶ ניסוי הסנה הבוער - איך לגרום לנייר לבעור -- בלי שישרף? - YouTube

44▶ ניסוי הסנה הבוער - איך לגרום לנייר לבעור -- בלי שישרף? - YouTube

67▶ כיצד לבנות כדור פורח משקית? - YouTube

67▶ כיצד לבנות כדור פורח משקית? - YouTube

27▶ קסם שרשרת מגומיה ואטבים שנוצרת מעצמה - כיצד לבצע - YouTube

27▶ קסם שרשרת מגומיה ואטבים שנוצרת מעצמה - כיצד לבצע - YouTube

68▶ תמדדו - מה זמן התגובה שלכם? - YouTube

68▶ תמדדו - מה זמן התגובה שלכם? - YouTube

91 - כפל מהיר בעזרת ציור פסים

91 - כפל מהיר בעזרת ציור פסים

79 - קסם וחידת הקשר בחבל - איך לקשור חבל מבלי לעזוב את קצותיו? - YouTube

79 - קסם וחידת הקשר בחבל - איך לקשור חבל מבלי לעזוב את קצותיו? - YouTube

16▶ איך להפוך כוס בלי שהמים ישפכו ואיך להרים כוס הפוך? - YouTube

16▶ איך להפוך כוס בלי שהמים ישפכו ואיך להרים כוס הפוך? - YouTube

איך לדקור בלון בלי לפוצץ אותו? -שתי שיטות - YouTube

איך לדקור בלון בלי לפוצץ אותו? -שתי שיטות - YouTube

איך להזיז קשית בעזרת כוח המחשבה? - YouTube

איך להזיז קשית בעזרת כוח המחשבה? - YouTube

71▶ קסם כרוב משנה צבעים (אינדיקטור) - YouTube

71▶ קסם כרוב משנה צבעים (אינדיקטור) - YouTube

Pinterest
Search