Explore Calligraphy Art, Islamic Calligraphy, and more!

"Müjdecim, kurtarıcım, efendim Peygamberim! Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim."

"Müjdecim, kurtarıcım, efendim Peygamberim! Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim."

“Fırsat bulunur dâmen-i cânân ele geçmez  Cânân bulunur kûşe-i imkân ele geçmez”

“Fırsat bulunur dâmen-i cânân ele geçmez Cânân bulunur kûşe-i imkân ele geçmez”

Bir kişi darlığa düşse söylese YÂ MÜSTE'ÂN Hızır'ı ihzar eyler ol demde aña (ona) Allah hemân (Müştak Divanı'ndan)  HATTAT: Hâmid Aytaç, celî ta'lîk

Bir kişi darlığa düşse söylese YÂ MÜSTE'ÂN Hızır'ı ihzar eyler ol demde aña (ona) Allah hemân (Müştak Divanı'ndan) HATTAT: Hâmid Aytaç, celî ta'lîk

Her şeyden evvel, Her şeyden üstün; İnsanlık - - - Before anything else, above everything, HUMANITY! --- Old Turkish Writing.

Hipster Dede Efendi on

Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan, / Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan. / Ziyâ Paşa / Âsâf’ın değerini Süleyman olmayan bilmez, (Âsâf, Süleyman peygamberin veziridir.) Dünyada insan olmayan insanın değerini bilmez.

Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleymân olmayan, / Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan. / Ziyâ Paşa / Âsâf’ın değerini Süleyman olmayan bilmez, (Âsâf, Süleyman peygamberin veziridir.) Dünyada insan olmayan insanın değerini bilmez.

Arabic Calligraphy, Arabic Handwriting, Arabic Calligraphy Art

Kendimi kendim yitirdim, kendim arar kendini;  Kendine kendin gerekse, kendinde bul kendini.

Hipster Dede Efendi on

Kendimi kendim yitirdim, kendim arar kendini; Kendine kendin gerekse, kendinde bul kendini.

Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne, Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm. Kazasker Mustafa İzzet  "Senin mübarek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, Toprakla teyemmüm etmek kimseyi temizlemezdi."  Kadem : Ayak Rûy : Yüz (Çehre) Pâk :  Temiz  Hâk : Toprak Teyemmüm : Su olmadığı halde toprakla yapılan abdest.

Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne, Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm. Kazasker Mustafa İzzet "Senin mübarek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, Toprakla teyemmüm etmek kimseyi temizlemezdi." Kadem : Ayak Rûy : Yüz (Çehre) Pâk : Temiz Hâk : Toprak Teyemmüm : Su olmadığı halde toprakla yapılan abdest.

© Mustafa Râkım Efendi - Levha - Beyit*Mustafa Râkım Efendi, bugün Ordu İli'ne bağlı Ünye İlçesi'nde 1171/1758 yılında dünyaya geldi. Babası Mehmed Kaptan'dır. İlköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, tahsilini ilerletmek maksadıyla İstanbul'a geldi, İstanbul'a kaç yaşında geldiği belli değildir.

© Mustafa Râkım Efendi - Levha - Beyit*Mustafa Râkım Efendi, bugün Ordu İli'ne bağlı Ünye İlçesi'nde 1171/1758 yılında dünyaya geldi. Babası Mehmed Kaptan'dır. İlköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, tahsilini ilerletmek maksadıyla İstanbul'a geldi, İstanbul'a kaç yaşında geldiği belli değildir.

bakılan her resim bütün bir ömrü saklar ellerini kaldırsalar yıllar dökülüşür birazdan yalıda sanki buluşacaklar bir yerde saat çalsa o sevgili görünür umut heykeli midir ay ışığı örtünür bir pencere açılsa unutulmuş şarkılar çocuk bahçelerinden nasıl yankılanırlar kalkan her vapurda giden bir yolcu var gönderilen her mektup onları götürür idam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar sabahtan akşama her gün kaç kere ölür  Attila İlhan

bakılan her resim bütün bir ömrü saklar ellerini kaldırsalar yıllar dökülüşür birazdan yalıda sanki buluşacaklar bir yerde saat çalsa o sevgili görünür umut heykeli midir ay ışığı örtünür bir pencere açılsa unutulmuş şarkılar çocuk bahçelerinden nasıl yankılanırlar kalkan her vapurda giden bir yolcu var gönderilen her mektup onları götürür idam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar sabahtan akşama her gün kaç kere ölür Attila İlhan

Ehl-i gaflet zanneder ki Yığdığım eşyâ benim Bilmez o mağlûb-i ğaflet Bir kuru kavga benim.  Hattat: Abdulhadi (Erol) Dönmez-Sülüs Meşki Levha: Şiir beyiti: Muhammed Lutfi

Ehl-i gaflet zanneder ki Yığdığım eşyâ benim Bilmez o mağlûb-i ğaflet Bir kuru kavga benim. Hattat: Abdulhadi (Erol) Dönmez-Sülüs Meşki Levha: Şiir beyiti: Muhammed Lutfi

Ben çaktırmadan severim sen rahatını bozma

Ben çaktırmadan severim sen rahatını bozma

Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî Habîb-i Ekrem’in yâri, Ebâ Eyyûb el-Ensârî Lâ-edrî ----------- SametY.

Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî Habîb-i Ekrem’in yâri, Ebâ Eyyûb el-Ensârî Lâ-edrî ----------- SametY.

Ben hem haddini hem de Rabbini bilen insanlara hayranım...

Ben hem haddini hem de Rabbini bilen insanlara hayranım...

Yâ Rab beni muhtâcına muhtaç etme. Muhtâç isem ancak sana muhtaç olayım.   amin

Yâ Rab beni muhtâcına muhtaç etme. Muhtâç isem ancak sana muhtaç olayım. amin

Arabic Calligraphy & Islamic Art canvas by WafaIslamicArts on Etsy

Arabic Calligraphy & Islamic Art print "Bismillah"

Pinterest
Search