Explore Short Hair Girls, State Of The Art, and more!

Đừng tin vào thứ gì nhiều quá

Đừng tin vào thứ gì nhiều quá

Trong hình ảnh có thể có: tuyết, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: tuyết, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và văn bản

Shopping Quotes, Caption, Avatar, Army, Military, Armies

Ngụy biện.

Ngụy biện.

Shopping Quotes, Strong Girls, Fanart, Wallpaper, Illustration, Butterfly, Wallpaper Desktop, Fan Art, Butterflies

Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, bầu trời sẽ lại xanh, và chúng ta sẽ tiếp tục mỉm cười với tuổi trẻ của chính mình. Không buồn nữa, không đau lòng nữa, tất cả, phải để tất cả lại phía sau thôi. ● Nguồn:Woman's Era ● Des by #Pixà

Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, bầu trời sẽ lại xanh, và chúng ta sẽ tiếp tục mỉm cười với tuổi trẻ của chính mình. Không buồn nữa, không đau lòng nữa, tất cả, phải để tất cả lại phía sau thôi. ● Nguồn:Woman's Era ● Des by #Pixà

Source: Trích dẫn

Source: Trích dẫn

Cảm ơn cậu đã ơ bên tôi

Cảm ơn cậu đã ơ bên tôi

Girl Quotes, Shopping Quotes, Life S, Youth, Army, Quotes Girls, Military, Young Man, Young Adults

Pinterest
Search